Paru

Ar ôl i chi gael eich cymeradwyo, mae’r broses o baru yn dechrau h.y. ceisio dod o hyd i blentyn sydd ag anghenion y byddech chi’n gallu eu bodloni. Mae’n bosibl bod yr asiantaeth hon eisoes yn gwybod am blentyn ac y gallwn ystyried cysylltiad yn syth. Os nad ydym, yna mae’r holl fabwysiadwyr a gymeradwywyd yn cael eu cyfeirio at Gonsortiwm De Cymru, sy’n ceisio cysylltu plant o nifer o awdurdodau yn ne Cymru â mabwysiadwyr sy’n aros am blentyn. Os na lwyddir i wneud cysylltiad yn y modd hwn ychwaith, yna byddwch yn cael eich cyfeirio at Gofrestr Mabwysiadu Genedlaethol y DU sy’n cadw manylion plant sy’n aros am deulu ledled y DU.

Pan fydd cyswllt wedi ei nodi, cewch wybodaeth ysgrifenedig ynglŷn â’r plentyn a chewch y cyfle i drafod hyn â gweithiwr cymdeithasol y plentyn. Ar ôl i chi roi gwybod i ni eich bod yn dymuno symud pethau ymlaen, mae’r paru arfaethedig yn cael ei gyflwyno i’r panel sydd eto yn gwneud argymhelliad i’r asiantaeth a ddylai’r lleoliad fynd yn ei flaen.