Hyfforddiant

Mae hyfforddiant yn rhan bwysig o’r broses. Mae’n rhoi cyfle i chi ystyried y materion penodol sy’n gysylltiedig â mabwysiadu ac yn rhoi cyfle i chi gyfarfod ag eraill sy’n mynd trwy’r un broses â chi. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gyfarfod â mabwysiadwyr profiadol a fydd yn rhannu rhai o’u profiadau â chi ac yn ateb cwestiynau. Efallai y byddwch yn teimlo nad oes angen hyfforddiant arnoch chi, yn enwedig os oes gennych chi blant eich hun eisoes, oherwydd eich profiad. Er bod y ffaith fod gennych blant eich hun yn brofiad gwerthfawr, mae’n bwysig cofio hefyd bod gofalu am blentyn a leolir gyda chi yn brofiad gwahanol. Bydd angen i chi fod yn barod i wynebu’r math o ymddygiad a geir gan blant o ganlyniad i ddioddef colled, trawma neu gael eu cam-drin. Bydd hyfforddiant yn cynnwys y canlynol: