Gwasanaethau eraill

Rydym yn cynnig gwasanaethau eraill heblaw canfod pobl i fabwysiadu plant a phobl ifanc. Ac nid yw’n gwasanaeth yn dod i ben ar ôl i ni gymeradwyo mabwysiadwyr a pharu plentyn gyda theulu.

Rydym hefyd yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i’r canlynol:

A ydych chi’n blentyn neu’n berson ifanc a fabwysiadwyd?

Rydym yn cynnig cymorth yn y ffyrdd canlynol:

A ydych chi’n oedolyn a fabwysiadwyd?

Os ydych chi’n byw yn rhanbarth Bae’r Gorllewin ac yn dymuno cael gafael ar gofnodion eich geni, gallwn gynnig y canlynol:

A ydych chi’n berthynas biolegol?

A oes gennych chi gwestiynau ynglŷn â mabwysiadu? Os oes arnoch angen cyngor, gwybodaeth neu gymorth, gallwn eich helpu. Mae gan berthnasau biolegol hawl i gael eu hasesu ar gyfer gwasanaethau penodol a allai gynnwys:

Gwasanaeth Blwch Llythyrau Mabwysiadu

Mae ein gwasanaeth blwch llythyrau’n darparu ffordd gyfrinachol a diogel o gyfnewid gwybodaeth rhwng y teuluoedd biolegol a mabwysiedig.

Mae’r gwasanaeth yn cynnig y canlynol:

Arweiniad mabwysiadu i blant

Lawrlwytho a darllen ein lyfryn, Arweiniad mabwysiadu i blant, yma.