Ein plant – teulu yw popeth

Pan fo’r rhan fwyaf o bobl yn meddwl am fabwysiadu, maen nhw’n meddwl am fabanod. Er bod gennym fabanod sydd angen eu mabwysiadu, y gwirionedd yw bod y rhan fwyaf o’r plant sydd angen eu mabwysiadu ar draws rhanbarth Bae’r Gorllewin dros flwydd oed ac mae’r ystod oedran yn eang. Yn ogystal, mae gennym bob amser grwpiau o frodyr a/neu chwiorydd a rhai sydd ag anghenion cymhleth.

Ar hyn o bryd, mae tua 70 o blant yn ardal Bae’r Gorllewin sydd angen cael eu mabwysiadu. Mae’r plant hyn yn amrywio rhwng 6 mis a 9 mlwydd oed.

Maen nhw’n dod o amrywiaeth o wahanol gefndiroedd ac maen nhw yr un mor amrywiol ac unigryw ag yr ydych chithau!

Yr hyn sydd ganddynt i gyd yn gyffredin yw eu bod wedi cael bywydau ansefydlog a’r hyn y mae arnyn nhw ei angen yw cartref cariadus, cefnogol a pharhaol. Gallwch chi weddnewid eu bywydau. Os byddwch chi’n gwneud hynny, byddan nhw’n gweddnewid eich bywydau chithau!