Cyfarfod dechreuol

Ar ôl i chi gysylltu â’r tîm a phenderfynu eich bod yn dymuno parhau â’r broses, bydd cyfarfod dechreuol yn cael ei drefnu rhyngoch chi â gweithiwr cymdeithasol.

Os ydych chi a’r asiantaeth yn teimlo, ar ôl y cyfarfod, y dylid cymryd y cam nesaf, cewch eich gwahodd i lenwi ffurflen gais. Yn y ffurflen byddwch yn rhoi caniatâd i ni ddechrau’r broses o gynnal yr archwiliadau angenrheidiol, i’ch gwahodd i dderbyn hyfforddiant ac i neilltuo eich achos ar gyfer asesiad.